Thursday, January 13, 2011

mahal kita... kahit na...


Hindi naman talaga mahirap magmahal...

Minsan lang kasi....

Nagmamahal tayo nang may dahilan...

Pero hindi ba dapat kapag nagmahal ka...

Wala nang ibang rason..

Kung hindi...

Dahil Mahal mo siya...


1 comment:

Rhodey said...

mahirap ba talagang magmahal nang walang dahilan?

yun bang Mahal mo dahil mahal mo. ..

yung wala nang kasunod na iba pang rason...

nagtatanong lang naman...