Wednesday, October 23, 2019

Start your day right!A new day has begun,
the sun is about to shine!
it's time to rise up,
smile and have fun!

Start the day right
stretch your arms to GOD!
say a little prayer
ask HIM to be your guide!

Clean your room and fix your bed,
don't start your day procrastinating, 
don't start postponing things!
or you'll end up postponing everything!By: Rhoderic N. Domingo           Monday, October 14, 2019

“Always look forward...”At the end of the day,
After the work is done!
Look forward for tomorrow,
And hope that all will be, just as fine!


Say a bit of a prayer,
Say a litle thanks!
Be grateful for what you have, 
And save a bit of your strength!


For tomorrow is another day,
Get ready and open your heart!
To accept any challenge,
And emerge a victor in every fight!
 


By: Rhoderic Domingo            

“Monday Morning…”
The weekend is over,
Vacation time is done!
It’s Monday morning,
Time to rise and shine!


The office is waiting,
Reports are stacking! 
Overtime could be avoided,
If your attention is undivided!


Your family had fun,
Your love ones had your time!
Now, work is here, 
 Asking for your undivided time!


By Rhoderic Domingo    


 

Sunday, October 13, 2019

“Always look on the bright side…”Life is not always a bed of roses,
Nor life will always be fair!
There will always be rain, 
And typhoons are certain!


Sometimes they come so sudden,
With a little time to prepare!
But most of the time they come,
With loud thunder and lightning!


But plants needed the rain to grow,
Just as flowers needed the sun to bloom!
Accept them as part of a cycle,
And become wiser and stronger!


Always look on the bright side,
Try to learn from the previous deed!
Notice the good and the bad,
And you'll be wiser when the storm is here!
 


By: Rhoderic N. Domingo      


Saturday, October 12, 2019

ASK YOURSELF...


If things get tough, ask yourself
Is there something i can do 
to make things better?If YES.. Then strive to make things better, 
            mold the situation to suit your needs, 
            wants or dreams. 

But be ready to accept the consequences, 
            because 
            every decision comes with either
            a prize or a punishment.

If YOU CAN'T DO ANYTHING.. 
            then accept it, 
            do not stress your self 
            in changing something
         that can not be changed!
By: Rhoderic N. Domingo
Sunday, October 6, 2019
Sapatos, tsinelas, sandalyas,
Munting sapin sa paang matikas,
Proteksiyon sa batong matatalas,
Na sa daan ay nakakalat!

Pudpod man at butas butas,
Pasasalamat ko ay di sasapat,
Upang pangarap ko ay matupad,
Buhay mo ang itinapat!

Sapatos, tsinelas, sandalyas,
Salamat sa inyong paggabay,
Sa milya milyang paglalakbay,
At sa mga aral sa buhay!

Dahil sa iyo ay aking narating,
Mga naggagandahang tanawin,
Mga malalayong bukirin,
Na nagpapasaya sa damdamin!

Bundok, burol at mga kapatagan,
Siyudad, sitio, at mga barangay,
Binigyan mo ako ng lakas,
Upang pagasa ay iwagayway!By: Rhoderic N. DomingoBuhay Mangagawa..

Bahay, Jeep, LRT, Trabaho, Trabaho, LRT, Jeep, Bahay, 
Paulit ulit nalang, araw araw, Wala ng pagbabago.
Nakakasawa, nakakairita, lalo na kapag traffic, 
Ang daming oras magisip, Nakakasakit ng ulo.

Hindi makagimik, Hindi makagala, 
Sahod na darating, alam na Kung saan mapupunta.
Tubig, kuryente, at bahay, hiling na sapatos ni kuya. 
damit din daw ni ate, at si bunso manok na masaya.

Saan ba aabot, Kakarampot na kita, 
Kinsenas at katapusan, payslip nalang ang natitira.
Laban lang, bukas ganito ulet. Pero Teka, may natira pang barya, 
pwede pa sa isaw at kwek-kwek, pasalubong kay bunso,
para masaya!


by: Rhoderic Domingo