Sunday, October 17, 2010

Mama's Boy

Lahat tayo may mga pagkakataong nanghihina at nalulugmok dahil sa mga dumarating na mga pagsubok. May mga pagsubok na kung minsan sa tingin natin kaya, pero may mga problemang kung minsan ay higit kesa sa ating taglay na lakas.

Sa pamilya ako kumukuha nang lakas lalo na sa aking ina na siyang laging nagbibigay sa akin nang tatag at patnubay, at inaamin ko, isa akong mama's boy, sa kanya ako umiiyak kapag hindi ko na kaya, at sa kanya ako humihingi nang tulong upang ako'y alalayan sa lahat nang mga nagdaraang pagsubok at sa kanya rin ako nanghihingi nang tulong upang muling makabangon.

Nais kong magpasalamat dahil kahit kelan hindi niya ako pinabayaan. Maraming salamat po at sana ay patuloy niyo po akong gabayan gayon din ang aking mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagpapala at sana ay patuloy niyo kaming gabayan at patnubayan upang magampanan namin ang aming mga tungkulin sa araw araw para sa ikararangal nang iyong anak.

Maraming maraming salamat po...

Amen.